مدل ۷S

مدل ۷S، چارچوبی برای تحلیل، سازماندهی و هدایت مهم ترین متغیرها در هر سازمانی استکه توسط گروه مشاوران مک کینزی توسعه یافته است. همانطور که از نام مدل برمی آید، ۷ متغیر اصلی که حرف اول آنها به اتفاق با S شروع می شود به شرح ذیل است:

  1. ارزش مشترک (Shared value)
  2. راهبرد (Strategy)
  3. ساختار (Structure)
  4. نظام (System)
  5. کارکنان (Staff)
  6. سبک (Style)
  7. مهارت (Skill)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا