تحلیل محیط کلان (PEST)

تحلیل PEST، چارچوب مناسبی جهت بررسی محیط کلان خارجی است که پیامدهای اجتناب ناپذیری بر فعالیت ها و تحقق اهداف سازمان به همراه دارد. نام این چارچوب از ترکیب اولین حروف عوامل محیطی موردنظر اخذ شده است. گفتنی است در بررسی و تحلیل هر یک از این عوامل باید تغییرات و اثر آن بر فعالیت های سازمان مورد مطالعه قرار گیرد. این عوامل شامل:

 • عوامل سیاسی (Political factors)
 • عوامل اقتصادی (Economic factors)
 • عوامل اجتماعی (Social factors)
 • عوامل فناورانه (Technological factors)

جدول زیر، نمونه‌هایی را برای بررسی عوامل مرتبط با هر بخش در تحلیل محیط کلان آورده است:

عوامل سیاسی عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی عوامل فناورانه
 • خط مشی های مالیاتی
 • قوانین و مقررات تجارت بین الممل
 • قوانین و مقررات فعالیت سازمان
 • قوانین استخدام
 • قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان
 • ثبات اقتصادی
 • قوانین مربوط به رقابت و انحصار
 • نرخ بیکاری
 • نرخ تورم
 • نرخ ارز
 • پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها
 • مصارف و بودجه دولت
 • سرمایه گذاری های کلان دولتی
 • مزیت های اقتصادی منطقه
 • سن و علائق گروه های اجتماعی
 • تغییرات مربوط به سبک زندگی
 • تحصیلات
 • نگرش های مربوط به کار و تفریح
 • میزان توجه به سلامتی و رفاه
 • شرایط رندگی
 • توجه به رعایت اخلاق
 • دینداری
 • نرخ انتقال فناوری
 • سرعت منسوخ شدن فناوری
 • هزینه و میزان مصرف انرژی
 • تغییرات در ارتباطات
 • تغییرات در اینترنت
 • نوآوری و اختراعات جدید در صنعت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا