تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت، و تهدید (SWOT)

یکی از تکنیک‌های ساده اما کاربردی جهت تعیین راهبردهای سازمانی، تحلیل نقاط قوت (Strengths)، ضعف (Weaknesses)، فرصت (Opportunities) و تهدید (Threats) یا به اختصار SWOT / TOWS است. به کمک چارچوبی که در این تحلیل پیشنهاد می‌شود، می‌توان به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در سازمان و نیز بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی پرداخت و درنهایت راهبردهایی را جهت تحقق اهداف سازمانی تدوین نمود. بررسی این نقاط چهارگانه با کمک مدیران و خبرگان سازمان، اولین گام برای ارائه راهبرد سازمانی است. پس از این مرحله، نوبت به ارائه راهبردهای موردنظر برای سازمان می شود. در جدول زیر، سوالات اصلی مربوط به هربخش بیان شده است.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT) فرصت‌ها (O) تهدیدها (T)
فرصت‌های محیطی مربوط به ماموریت و کار سازمان شما کدام است؟ چه تهدیدهای محیطی، تحقق ماموریت و اهداف سازمان شما را با مشکل مواجه می کند؟
نقاط قوت (S) راهبرد قوت-فرصت (SO) راهبرد قوت – تهدید (ST)
نقاط قوت سازمان شما کدام است؟ چگونه می‌توان با استفاده از نقاط قوت داخلی، از فرصت های خارجی بهره برداری نمود؟ چگونه می‌توان از نقاط قوت برای جلوگیری یا کاهش تهدیدهای محیطی استفاده نمود؟
نقاط ضعف (W) راهبرد ضعف -فرصت (WO) راهبرد ضعف – تهدید (WT)
نقاط ضعف سازمان شما کدام است؟ چگونه می‌توان با استفاده از فرصت‌های محیطی، ضعف‌های خود را بهبود و یا برطرف نمود؟ چگونه می‌توان در عین بهبود نقاط ضعف داخلی، از تهدیدهای ناشی از محیط نیز پرهیز نمود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا