شبکه محصول/بازار آنسوف

شبکه محصول/بازار از ایگور آنسوف (Igor Ansoff)، مدل مفیدی برای تعیین راهبرد (استراتژی) با توجه به فرصت‌های رشد کسب‌وکار است. این مدل از دو بعد تشکیل شده است: محصول‌ها و بازارها. بر اساس این دو بعد، ۴ راهبرد رشد می تواند شکل بگیرد: نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول، تنوع بخشی

محصول‌ها
فعلی جدید
بازارها فعلی نفوذ در بازار توسعه محصول
جدید توسعه بازار تنوع بخشی

شکل ۱٫ ماتریس آنسوف

 • نفوذ در بازار (Market Penetration): تمرکز این راهبرد مبتنی بر تبدیل مشتریان تصادفی (Incident Clients) به مشتریان عادی (Regular) و تبدیل مشتریان عادی به مشتریان قوی (Heavy) است. سامانه (سیستم) های معمول برای اجرا این راهبرد شامل تخفیف بر حجم خرید، کارتهای جایزه دار (Bonus)، و مدیریت روابط با مشتریان است.
 • توسعه بازار (Market Development): این راهبرد اغلب مبتنی بر تلاش برای اغوای مشتریان برای دور کردن از رقبا یا معرفی محصولات موجود در بازارهای خارجی و یا معرفی برندهای جدید در بازار است.
 • توسعه محصول (Product Development): در این راهبرد، شرکت ها تلاش می کنند تا محصولات دیگرشان مثل لوازم جانبی و فرعی دیگر یا حتی محصولات کاملا جدید خود را به مشتریان عادی بفروشند. در به کارگیری این راهبرد، کانال های موجود ارتباطات بسیار تسهیل گر هستند.
 • تنوع بخشی (Diversification): این راهبرد بسیار مخاطره آمیزتر از سایر راهبردها است و بهتر است ارتباط ویژه ای برای توضیح اینکه چرا شرکت به بازار جدید با محصول‌ها جدید وارد خواهد شد، داشته باشد. این راهبرد خود می تواند به ۴ نوع طبقه بندی شود:
  • تنوع بخشی افقی: ارائه محصولات جدید در بازار فعلی
  • تنوع بخشی عمودی: ورود به بخش تامین کنندگان شرکت یا کسب و کار مشتریان
  • تنوع بخشی هم مرکز (Concentric): ارائه محصولات جدیدی که بسیار مرتبط به محصولات فعلی شرکت در بازار جدید است
  • تنوع بخشی ناهمگون (Conglomerate): ارائه محصول جدید در بازار جدید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا